Vše

Architekti o INTRU


Připravila Kristýna Brožová, 22.3.2024
Foto archiv redakce
350 vidělo         14 se líbí
Co o INTRU říkají architekti či umělci, kteří se architekturou zabývají? Podívejte se na slova Ondřeje Chybíka, Ladislava Kuby, Jiřího Opočenského, Michala Škody, Martina Kožnara, Davida Krause, Magdaleny Rochové, Petra Jandy či Josefa Pleskota.


Ondřej Chybík, architekt


CHYBIK + KRISTOF

Díky INTRU objevuji stavby, které jsem nikde jinde neviděl, a po pravdě nevím, jak to redakční rada dělá (smích). Publikované realizace mě nejen inspirují, ale někdy dokonce nově definují hranice toho, co je možné realizovat. Velmi si cením tematického zaměření jednotlivých vydání, stejně jako užitečných detailů i pohledu samotných architektů.


Ladislav Kuba, architekt


Kuba & Pilař architekti

Časopis INTRO aktuálně pokládám za nejlepší tiskovinu v České republice zabývající se architekturou, která je srovnatelná s předními zahraničními tituly. Díky velmi pečlivé a zodpovědné selekci prezentovaných staveb nenajdete v INTRU nekvalitní realizaci. Vynikající grafická úroveň pak už jen podtrhuje kvalitu architektury. Tematické rozdělení jednotlivých čísel podle materiálového klíče je jedinečné a originální koncepční rozhodnutí, někdy snad i svazující, když vynikající stavba musí „čekat“ na svoje téma. Ale kdo si počká, ten se dočká!


Jiří Opočenský, architekt


ov-a

Časopis INTRO je pro mě v současnosti jeden ze dvou nejzajímavějších časopisů o architektuře v Česku. Líbí se mi jeho zaměření na materiálovou stránku architektury a v dobrém slova smyslu „stavební a řemeslný“ charakter. Oceňuji plány a detaily, které mi často řeknou více než fotografie. INTRO ukazuje, že tištěný časopis má smysl i ve virtuální současnosti.


Michal Škoda, umělec a kurátor


Dům umění České Budějovice

Jsem přesvědčen, že INTRO má na naší mediální scéně nezastupitelné místo. Nejenže jde o velice hodnotný příspěvek mezi časopisy propagujícími architekturu, ale domnívám se, že stojí přímo v jejich čele. Oceňuji, že většinu stran nezaplňuje reklama, jak bývá zvykem, ale kvalitní články o současném architektonickém dění. Svou specializací na jednotlivé materiály, které poutavě prozkoumává, pomáhá čtenáři s rozšiřováním obzorů, což je v rámci propagace architektury směrem k široké veřejnosti velice důležitý krok. Bylo by skvělé, kdyby se díky anglické mutaci dostal i za hranice našich luhů a hájů, kde by mohl informovat o české architektuře.


Martin Kožnar, architekt


Architektura srdcem

INTRO je na české scéně jako zjevení. Skvělý výběr staveb z tuzemska i zahraničí, který umožňuje zasadit českou architekturu do mezinárodního kontextu. Vybrané realizace mají vždy výtvarnou kvalitu, jež není prvoplánově okázalá a je novátorská. Kurátorský výběr a materiálové zaměření čísel tak přesahuje rámec architektonického mainstreamu, představovaného klasickými médii. Ty naopak mohou z této studny čerpat a inspirovat se. Výborná redakční dramatizace a grafické zpracování časopisu ukazují architekturu v sebevědomé a přirozené platformě. Není zde cítit kompromis, naopak zde vnímám jedinečný autorský vklad, což je výjimečné.


David Kraus, architekt


Architektura

INTRO je důležité médium na současné české architektonické scéně s přesahem za její hranice, které je obsahově i vizuálně na vysoké úrovni. Sleduje aktuální dění, současné projekty, často je zaměřeno na speciální témata, což je pro uživatele přehledné a hutné. Výraz časopisu je graficky velmi kultivovaný, na tvorbě jeho obsahu se podílejí významné osobnosti architektonické scény. Myslím, že podobná média obecně přispívají ke kultivaci České republiky, neb jsou-li kvalitní, zlepšují prostředí, ve kterém se všichni – nejen my architekti – pohybujeme. Za tímto počinem cítím dobrý záměr a snahu posouvat věci kupředu. Dovolím si proto navázat na slogan INTRA – „Protože na architektuře záleží“ – slovy: I nám architektům na INTRU záleží.


Magdalena Rochová, architektka


JRA – Jaroušek Rochová Architekti

Když se mi časopis INTRO dostal poprvé do ruky, byl to estetický zážitek již na první pohled. Titulní strana se mi díky zpracování, typu papíru a tisku ihned zalíbila (spolu se zadní obálkou, která je velmi minimalistická). Obsahově je každé číslo skvěle koncipováno. Oceňuji detailní práci redakce s hledáním zajímavých staveb z celého světa z období posledních dvou let. Výběr českých realizací je vždy povedený, představení detailů staveb a rozhovorů s autory je velmi inspirativní. Čisté grafické zpracování všech článků společně s kvalitním papírem a tiskem umocňuje celkový dojem z každého čísla. I reklamy jsou v časopise graficky dobře zpracovány a nenarušují jeho obsah. Svojí kvalitou se INTRO vyrovná výborným zahraničním časopisům a já jsem moc ráda, že je.


Petr Janda, architekt


brainwork

Časopis INTRO vnímám jako prostor pozitivní deviace v trochu úmorném a bezbřehém světě „české architektury“. Tedy architektury viděné českou optikou stojatých vod bezpečného českého rybníčku, sledující zpovzdálí záplavy současného oceánu světové architektury z domnělé pozice od pramene – tedy z Česka. Moje osobní zkušenost s publikací v INTRU byla velmi příjemná a oceňuji přirozenou profesionalitu jak šéfredaktora (M. Verner), tak skvělého fotografa (M. Tomeš). Výsledkem pro mne byla čistá radost z rozhovoru, který nesplývá po hladině, ale zanořuje se hlouběji do tématu a střídá rytmus jako plavecké styly. Nešlape vodu, ale krauluje tam, kde vnímá téma, a občas snad jen o prsa mine přesah, který by pozornému čtenáři umožnil padnout spokojeně na znak a snít o budoucnosti, která domům umožní být mezi krabicemi třeba i motýlkem.


Josef Pleskot, architekt


AP atelier

O architektuře je užitečné mluvit, je důležité o ní přemýšlet, je zapotřebí o ní psát. Architektura ovlivňuje každého, působí na všechny. Ve společnosti přetrvává představa, že je jen věcí bohatých, že je rozmarem, možná přidanou hodnotou za zvláštní peníze. Abych byl spravedlivý, i my architekti si to někdy myslíme. Ale ne, ne, ne, není tomu tak! Architektura je stavem ducha společnosti, je jeho projevem. Vypovídá o vyspělosti společnosti v každém svém záhybu. Informaci a poznání, jaké úrovně vyspělosti bylo dosaženo, lze zjistit jen získáním určitého nadhledu. K tomu slouží i nejrůznější publikace. Jsou publikace o architektuře, které se snaží možná nevědomky balamutit, lakovat na růžovo a šálit. A pak jsou tu takové, které se kriticky snaží přicházet věcem na kloub, rozlišovat, třídit a pojmenovávat, korigovat a upřesňovat, získávat poučený nadhled. Dokonce mohou pomáhat společnosti rozpoznávat, jaká je opravdová závislost mezi vynaloženými náklady a kvalitou architektury. Pokud dokážu správně vyhodnocovat, o takový nadhled se snaží časopis INTRO.


FacebookSdílet
Líbil se vám článek? Nemusíte dávat like, dejte nám
o tom vědět kliknutím na ikonku srdce.Podobné články< zpět na přehled článků