Vinařství Gurdau – vlna v krajině

Aleš Fiala


Vinařství Gurdau – vlna v krajině


Vinařství Gurdau bylo založeno roku 2012 na zelené louce, vysazením prvních vinic ve svazích nad obcí Kurdějov v okrese Břeclav. Kurdějov patřil historicky k významným dodavatelům vína mikulovským a brněnským měšťanům i šlechtickým dvorům na Moravě. Převzetím historického názvu obce (Gurdau) se mladé vinařství hlásí k velkolepému vinařskému odkazu lokality.Už počáteční ideje vinařského domu uvažovaly provozně nejefektivnější polohu, tedy v samém centru vinic. Umístění objektu ve volné krajině však s sebou přineslo vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Na krajinný kontext reaguje architekt formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky. Velká péče byla věnována delikátnímu zaříznutí stavby do terénu a její návaznosti na zeleň. Střecha oblouku je řešena jako zelená extenzivní, okolí domu bylo osázeno 150 keři a vzrostlými stromy, mnohdy prorůstajícími „proděravělou“ střechou. Celková síla a užitek nové zeleně ve prospěch krajiny i domu se projeví teprve s léty.


Založení stavby do země je pro vinařství tradiční, její pojetí je ale naprosto současné a nadčasové. Zapuštěním domu do terénu vzniká pocit přívětivého zázemí, přirozeného splynutí s místem, ze kterého víno pochází. Nadhled a vzdušnost lze vychutnat pobytem na terasách a umělém kopci zelené střechy, kde se otevírají famózní scenerie horizontů Kurdějova, v dálce se rýsující Pálavy i rovin rozprostírajících se k Rakousku.


Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. Podzemní část je určena výrobě, ležení a archivování vína, v přízemí se odehrává degustace, posezení a prodej. Hostům jsou k dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování. Bezprostřední kontakt s krajinou, umožněný velkoplošným prosklením, velkorysými terasami a pochozí střechou, vnáší do prostoru různorodost přírodních nálad a ročních období. Použití materiálů, jako jsou pohledový beton, sklo, kov a dubová a akátová dřevina, je čisté a přímé a podporuje organickou formu stavby. Zároveň je kladen maximální důraz na preciznost řemeslného zpracování a detaily.


Stavba je navržena s maximálním respektem k okolní krajině. Je kompletně překryta obloukovou extenzivní vegetační střechou, aby po rozvinutí vegetace byla v dálkových pohledech téměř neviditelná. Okolí stavby je doplněno množstvím nových keřů a vzrostlých stromů také z důvodu vytvoření optimálního mikroklimatu. Poloha stavby přímo ve vinohradu minimalizuje dopravu surovin a pracovníků v rámci vinařství. Výrobní prostory jsou umístěny pod terénem, naopak prostory pro zákazníky jsou otevřeny prosklenou fasádou směrem ke slunci, a sice z důvodu využívání pasivní energie. Proti přehřívání v nejteplejších letních měsících jsou navržena tepelněizolační trojskla v kombinaci s dřevěnými předokenními dubovými lamelami, dostatečným přesahem obloukové střechy a zastíněním pergoly před fasádou plachtami. K vytápění je použito tepelné čerpadlo vzduch/voda. Dešťové vody jsou zachytávány v akumulační nádobě a využívány k závlaze vinohradu.


Koncepce vinařství Gurdau by měla výrazně přispět k rychle rostoucí vinařské a turisticko-vinařské kultuře v Česku a podpořit růst nové půvabné tradice kultivovaného setkávaní a sepětí člověk–víno–krajina.+

Kredity


Gurdau vinařství
Místo: Kurdějov, Jihomoravský kraj, ČR
Autor: Aleš Fiala
Projekční tým: Tomáš Bílek, Bronislav Bureš (stavební inženýři)
Spolupráce: OK ateliér (statika), Projekce TZV Prokeš (UT, ZTI, VZT), CATEGORY (SIL, SLP, EZS), Zdenek Sendler (krajinářské úpravy), Daniela Hradilová (návrh nábytku, interiérové úpravy), Navláčil stavební firma (generální dodavatel stavby), OMELKA (zámečnické konstrukce), NEJEZ stavebně zámečnické práce, Ateliér Originál Hořánek, DŘEVOSTYL (stolařské práce), Bílek & Bílek truhlářství, BELEVEY (dřevěné podlahy a terasy)
Klient: Gurdau vinařství
Projekt: 2016–2020
Realizace: 2022
Zastavěná plocha: 1 260 m²
Hrubá podlahová plocha: 1 141 m²
Užitná plocha: 997 m²
Plocha pozemku: 43 099 m²
Obestavěný prostor: 5 300 m3
Foto: BoysPlayNice

Sdílet
Facebook