U Slapské přehrady

Stempel & Tesař architekti
U Slapské přehrady


Slapy, Česká republika

Chatová oblast u Slapské přehrady se pomalu proměňuje v rezidenční osadu. Rodinný dům stojí na místě rekreačního objektu, jehož uspořádání ani technické vlastnosti již nevyhovovaly investorovým nárokům, a zachovává pouze jeho půdorysnou stopu.Dispozici nevelké stavby předurčil jižní svah s terénním zlomem. Vstup se nachází v ložnicovém patře a s pozemkem jej spojuje lávka. Ze zádveří sestupuje schodiště do obytného prostoru s kuchyní, který rozměrným prosklením a terasou s pergolou navazuje na jižní část zahrady. Konstrukci domu tvoří masivní dřevěné panely s tepelnou izolací z minerální vaty a provětrávanou mezerou za velkoformátovým obkladem z cementovláknitých desek. S antracitovým odstínem fasády kontrastuje světlé dřevo okenních rámů a pergoly, stejně jako žlutý lak ocelové lávky. Výraz interiéru udávají především přiznané smrkové panely.


Otázky pro Jana Jakuba Tesaře


Kolik času uběhlo mezi prvním kontaktem s klientem a předáním domu?


Uplynuly celkem tři roky (2013–2016, pozn. red.). Celý proces se protáhl kvůli zdlouhavému projednávání na místních úřadech.


Jak postupujete, aby výsledná podoba domu odpovídala vaší architektonické představě, když své představy má jistě i klient? Jaká fáze diskuze s ním byla nejobtížnější?


Nejdůležitější fází pro podobu domu je studie. Vždycky se snažíme propsat do návrhu osobnost a přání klienta. Je to takový ping-pong, který začíná zpracováním slohové práce na téma můj dům ze strany klienta. Máme to štěstí, že se na nás obracejí lidé, kteří si nás vybrali na základě našich referencí či doporučení, takže se v názoru na architekturu v drtivé většině případů shodneme. Kdyby to skřípalo, nemá cenu pokračovat, nic dobrého to nepřinese.


Jaké máte zkušenosti s řemeslnou kvalitou a prací profesí?


Stále horší. Kvalitních řemeslníků ubývá. U tohoto domu je zajímavé, že jde o systém prefabrikace – dům je postaven z dřevěných panelů. Právě kvůli nedostatku kvalitních řemeslníků jsme se s investorem přiklonili k tomuto konstrukčnímu řešení, dodavatel byl navíc jeho známý.


O kolik celková cena domu přesáhla původní přání klienta – v přibližných procentech – a v jaké položce klient obvykle nejvíce podhodnocuje náklady?


V průběhu povolovacího procesu nastala turbulence cen ve stavebnictví, které měly vliv na zvýšení ceny asi o dvacet procent. Náklady podhodnoceny nebyly. Vzhledem k tomu, že reálné ceny stouply až o šedesát procent a nabídkové ceny byly často oproti reálným cenám dvojnásobné, je to úspěch.


Na co byste u vašeho řešení tohoto projektu zvlášť poukázal?


Právě na velikost domu. Je to nejmenší rodinný dům v našem portfoliu. Obestavěný prostor činí čtyři sta padesát devět metrů krychlových a užitná plocha pětadevadesát metrů čtverečních. S ohledem na terén a přístup do domu vede k hlavním dveřím ocelová lávka, vstup se netradičně nachází na ložnicovém podlaží.


Byla předmětem debaty s klientem i ekologická stránka stavby, například hospodaření s vodou, energetická bilance nebo provozní náklady?


Klient chtěl celkově úsporný dům a sám si předepsal velmi minimalistický program. Takže objekt je rozumný už ve své velikosti. Nízkoenergetický standard nebo jímka dešťových vod jsou u našich projektů samozřejmostí.


Rodinný dům u Slapské přehrady
Místo: Slapy
Autor: Stempel & Tesar architekti / Ján Stempel, Jan Jakub Tesař
Klient: soukromá osoba
Projekt a realizace: 2016–2019
Pozemek: 390 m2
Obestavěný prostor: 429 m3
Zastavěná plocha:72 m2
Užitná plocha: 95 m2
Náklady: 4,5 mil. Kč / asi 113 000 eur+


Chcete vidět celý text a 8 dalších fotografií?

Přihlaste se, zaregistrujte nebo se staňte našimi předplatiteli a zařaďte se do exkluzivního klubu fanoušků architektury.
Přidat se k předplatitelůmPřihlásit seZískat přístup