Viladomy Kamenice

NEW HOW architekti


Viladomy Kamenice


Obec Kamenice, ležící v okrese Praha-východ, zažívá v posledních letech příliv obyvatel a s tím spojený stavební boom. NEW HOW architekti navrhli v těsné blízkosti centra obce dva bytové domy se sedlovou střechou, která citlivě reaguje na okolní zástavbu a zároveň do neuspořádaného prostředí vnáší univerzální princip. Díky svému umístění vytváří areál viladomů pomyslnou bránu do centra Kamenice.Řešený pozemek se nachází při hlavní urbanistické ose obce – ulici Ringhofferova. Okolní zástavba má různorodý charakter – nacházejí se zde rodinné domy, chaty i bytové domy. Tvar parcely je lichoběžníkový s delšími rovnoběžnými stranami. Kratší, směrem ke komunikacím, se rozbíhají. Tento geometrický motiv využili architekti při základní urbanistické kompozici návrhu. Na pozemek umístili dva téměř totožné domy čtvercového půdorysu, které mají své vnější fasády rovnoběžné s kratšími stranami pozemku. Vlastní domy jsou vzájemně pootočeny o 13 stupňů. Mezi nimi tak vzniká nepravidelný společenský prostor s původními vzrostlými stromy sloužící komunitnímu životu obyvatel bytů. Princip pootočení domů se promítá i do formování tvaru lomeného parkovacího stání, zastropení a nálevkovitě se rozšiřující příjezdové komunikace.


Z hlediska urbanistického provozu a funkce je pozemek dělen na podélné pásy, které mají odlišné funkce. Podél východní hranice probíhá komunikace sloužící pro příjezd aut k parkovacím stáním. Z druhé strany parkování se nachází chodník pro pěší, jenž protíná celý pozemek od severu k jihu a spojuje ulici Ringhofferovu s pěším chodníkem. Západní pás pozemku je nejširší a slouží k vlastnímu bydlení. Centrální prostor mezi viladomy navozuje pocit parku. V okrajových částech obytné zóny, v přímé návaznosti na přízemní byty, jsou navrženy soukromé předzahrádky.


Dynamické fasády a dřevěný obklad propůjčují novým domům civilní a přívětivý výraz a materiálově je propojují s okolím a přírodou. Objekty jsou navrženy jako schodišťové domy – všechny byty na podlaží jsou přístupné z jednoho vertikálního komunikačního prostoru. Oba viladomy jsou třípatrové, horní patro je podkrovní. V každém z domů se nachází osm bytů o velikosti 2 + kk až 4 + kk.


Základové pasy jsou železobetonové. Domy mají stěnový nosný systém z cihelných tvárnic. Stropy a balkony jsou železobetonové monolitické. Konstrukci střechy vynáší ocelové vaznice, krokve jsou dřevěné. Povrch jednoplášťové střechy je z PVC krytiny světle šedé barvy. Vnější nosné zdivo je opláštěno minerální izolací s omítkou a zavěšenou fasádou ze svislých dřevěných latí ze sibiřského modřínu. Venkovní zábradlí balkonů je skleněné bezrámové. Kryté parkovací stání je z ocelových profilů se zastropením z trapézového plechu. Střecha je zelená extenzivní. Příjezdová komunikace k parkovacím stáním je navržena z betonových zatravňovacích tvárnic zasypaných jemným štěrkem.+

Kredity


Viladomy Kamenice
Místo: Kamenice, Středočeský kraj, ČR
Ateliér: NEW HOW architekti
Autor: David Zámečník
Spolupráce: Atelier Partero (zahradní architektura), Stavix (generální dodavatel stavby), Alia systém (ocelová a skleněná zábradlí), Landeco (zahrada), Greenville (zelená střecha)
Klient: Viladomy Kamenice
Projekt: 2020
Realizace: 2022
Zastavěná plocha: 453 m²
Hrubá podlahová plocha: 1 815 m²
Užitná plocha: 1 262 m²
Plocha pozemku: 2 564 m²
Foto: Petr Polák

Sdílet
Facebook