Víkendový dům v džungli
Víkendový dům v džungli


Třebíč, Česká republika

Z rozeklaných žulových skalisek trčí dřevěná struktura s prosklenými stěnami, potažená ocelovým pláštěm. Pokoj se skálou za zády, pokoj vznášející se nad řekou, pokoj, kde můžete poslouchat přírodu a čerpat sílu.Ocelové sloupky vynášejí dům nad skalistý terén a odhalují místo, kde pozvolna přechází v údolní nivu. Obyvatelům se na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň a na druhé je možné pozorovat nerostné drama se stopami po dobývání kamene. Fasádní prosklení od podlahy ke stropu umožňuje sčítání průhledu a odrazů, dům se přírodou nechává obklopit, prostoupit a celkově pohltit. Bezprostřední blízkost stromů a skal stírá pocitový rozdíl mezi interiérem a exteriérem (postel u stromu, umyvadlo u skály). Druhou slupku fasády, která dům v následujícím roce ještě výrazně promění, tvoří sklopné a výklopné pororošty. V zavřené poloze chrání dům před vnějšími vlivy, v otevřené fungují horní výklopné dílce jako slunolamy. Dolní sklopné pochozí pororošty rozšiřují plochu interiéru o venkovní terasu.


Jednoduchá hmota 6 × 6 × 4 metrů modulovaná po jednom metru hostí prostý interiér. Do jejího středu je vloženo servisní jádro s členitými úložnými prostory a spacím patrem se světlíkem, který umožňuje přístup na střechu. Jádro přirozeně člení prostor a spolu se subtilním mobiliářem uvolňuje fasádu.


Otázky pro Dominika Saitla


Kolik času uběhlo mezi prvním kontaktem s klientem a předáním domu?
K prvnímu vyřčení myšlenky na nový individuální víkendový dům na místě původní kůlny došlo o Vánocích 2015. Záměr jsme pak s klienty rozvinuli v létě roku 2016. Dům je v užívání od léta 2018. Dokončení fasády předpokládáme do konce roku 2019.


Jak postupujete, aby výsledná podoba domu odpovídala vaší architektonické představě, když své představy má jistě i klient? Jaká fáze diskuse s ním byla nejobtížnější?
Klientům vysvětlujeme náš kontextuální přístup k práci, kdy tvrdíme, že dům musí s místem svým výrazovým, stavebním a technickým řešením souznít. Do prostorového řešení promítáme jak požadavky klienta, tak vlivy okolí. Předkládáme řešení, které je materiálově poctivé a odpovídá nárokům na užívání domu. Klienti se díky věcným a otevřeným diskusím učí chápat, že výsledný tvar je vedle zhmotnění jejich vlastních požadavků formován i orientací vůči světovým stranám, že dispozice a členění fasády sleduje také určitou vlastní logiku, že materiálové řešení je reakcí na charakter místa, na stavební, technické a ekonomické možnosti. Výsledná podoba domu proto není jen naší neurčitou architektonickou představou.


Vedle dispozice a propojení domu s okolím je nosným tématem návrhu otevírající se multifunkční fasáda, na jejímž principu panovala shoda od samého začátku. Hodně času jsme však strávili diskusí o jejím konkrétním materiálovém ztvárnění. Kvůli hmotnosti, jednoduchosti výroby a odolnosti vůči povětrnostním vlivům jsme před dřevěnou fasádou upřednostnili ocelové pozinkované pororošty.


Jaké máte zkušenosti s řemeslnou kvalitou a prací profesí?
Spolupráce s dodavatelem stavby Davidem Böhmem probíhala intenzivně už ve fázi výrobní dokumentace. Po jejím precizním zpracování – občas až překvapivě podrobném – bylo snadné shodnout se na kvalitě prováděných prací. Po řemeslné stránce byly odvedeny velmi kvalitně! Stavební detaily, volba materiálů a povrchových úprav i řešení spár byly definovány už před začátkem stavby a veškeré změny v jejím průběhu byly konzultovány s klientem.


O kolik celková cena domu přesáhla původní přání klienta – přibližně v procentech – a v jaké položce klient obvykle nejvíce podhodnocuje náklady?
Snad nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že z naší strany i strany dodavatele došlo k podhodnocení ceny a technické náročnosti realizace atypické fasády a že ze strany klienta došlo k podhodnocení zařízení a přípravy staveniště a vedlejších nákladů spojených s individuální stavbou v nestandardních podmínkách.


Na co byste u vašeho řešení tohoto projektu zvlášť poukázal?
Díky omezení kontaktu s terénem na pouhé čtyři ocelové „nohy“ jsme minimalizovali zásah do přírody a ušetřili prostředky i materiál na zakládání stavby. Funkce fasády je z běžné ochranné a estetické role povýšena na multifunkční prvek domu, který umožňuje rozšíření a zároveň vysoce efektivní stínění obytného prostoru.


Byla předmětem debaty s klientem i ekologická stránka stavby, například hospodaření s vodou nebo energetická bilance a provozní náklady?
Míru zásahu do přírody a ekologickou náročnost jsme řešili od samého začátku. Protože nejde o trvalé bydlení, uvažovali jsme o vytápění malými krbovými kamny s výměníkem pro ohřev užitkové vody a později o solárním kolektoru pro ohřev vody. Brzy jsme ale zjistili, že při tak malém obestavěném prostoru jsou náklady na vytápění a ohřev vody tak nízké, že obnovitelné zdroje jsou nejen neekonomické, ale i neekologické. Zaměřili jsme se proto pouze na řešení zastínění a pasivní solární zisky.+

Kredity


Víkendový dům v džungli
Místo: Třebíč
Investor: soukromá osoba
Architekt: NOT BAD / Benedikt Markel, Dominik Saitl (hlavní architekt)
Spolupráce: Vilém Kocáb, Martina Požárová
Stavební část: NOT BAD, Drebo, Oldřich Both
Dodavatelé: Drebo / David Böhm, HOLSPOL, Radek Hromada, Jaroslav Soukup
Projekt: 2016–2017
Realizace: 2018–2019
Plocha pozemku: 1040 m2
Zastavěná plocha: 43 m2(z toho 1 m2 ve styku s terénem)
Užitná plocha: 39 m2
Obestavěný prostor: 195 m3
Foto: Benedikt Markel

Publikace


INTRO SPECIÁL - RODINNÉ DOMY

Sdílet
Facebook