Tiny House

DDAANN / Daniel Baudis, Daniel Rohan
Tiny House


Smržovka / Beldov, Liberecký kraj
Česká republika

Na začátku stálo úsilí umístit to nejnutnější, co jeden či dva lidé potřebují ke komfortnímu noclehu v přírodě, na co nejmenší plochu. Chtěli jsme poskytnout nejen střechu nad hlavou, ale i kamna, kuchyň, sprchu, WC, a to vše tak, aby chatka obstála stejně dobře v obytné zástavbě jako v pusté krajině. Důraz jsme kladli na propojení vnitřního prostoru s vnějším.Koncepce chatky je založena na principu stavebnice, tak aby bylo možné postavit dům ve dvou až třech lidech. Jako základní materiál jsou proto použity desky s překližovaného masivního smrkového dřeva. Jednotlivé dílce jsou vesměs ploché a jejich váha se pohybuje okolo 80 kilogramů. Prefabrikované panely jsou opracovány a připraveny v nábytkářském standardu, takže je zručnější laik dokáže za pomoci běžných nástrojů smontovat sám. V průběhu navrhování bylo stále jasnější, že každá z chatek bude spíše hledat místo, kde se usadit a rozhlédnout do kraje než cestovat z místa na místo.


Sama chatka je rozdělena velkým fixním zasklením na dvě poloviny. V transparentní je obytná část s kamny, postelí a kuchyní. V druhé jsou technická místnost a toaletní kapsle včetně sprchy a záchodu. Zasklení je bezrámové s přetaženými skly a pouze z montážních důvodů je děleno na tři vertikální segmenty.


Fasáda i terasa jsou z modřínového dřeva ošetřeného olejovou lazurou. Na plochou střechu s minimálním spádem je položen hliníkový vlnitý plech s jemnou vlnou. Přesahy na stranách a nad terasou zajistí komfort jak při stavbě, tak během užívání. Chatka má dva vstupy, hlavní a druhý samostatný do technické místnosti. Severní stěna je doplněna o kruhový větrací prostup. Vnitřní i vnější povrchy jsou ošetřeny olejovou lazurou.


Chata má tři základní typy:
Core je vhodný pro home office či jako trucovna na zahradě. Je bez WC a napojení na vodu či kanalizaci. Je tak nutné mít zázemí například v přilehlé stavbě.
Offgrid je verze, která je soběstačná kdekoli na světě. Má separační toaletu a sprcha i dřez v kuchyni jsou napojeny na lokální zdroje vody. Vždy se ale předpokládá, že s odpadní vodou bude nakládáno v rámci udržitelnosti.
Glamp je vhodný do míst, kde se očekává větší provoz a je možné napojení na standardní přípojky. Má separační toaletu. Sprcha i dřez v kuchyni mají napojení na tlakovou vodu. Teplou vodu zajišťuje malý vestavěný bojler s průtokovým ohřevem. Odpad je napojen na kořenovou čističku či kanalizaci, a je tak možné používat i standardní mycí prostředky.


Otázky pro Daniela Baudise


Kolik času uběhlo mezi prvním kontaktem s klientem a předáním domu?
Od studie k realizaci uběhlo zhruba půldruhého roku. Chatu jsme od začátku koncipovali jako dům, který je člověk schopen postavit svépomocí, a od rozhodnutí k realizaci by mělo uplynout jen několik týdnů. Podobně jako je tomu u montovaného nábytku. Většinu času nám tedy zabral vývoj a hledání vhodného zhotovitele. Tím se nakonec stal výrobce dětského nábytku Devoto. Klient nám v rámci prvního prototypu projevil značnou důvěru a byl ochoten se tohoto hledání a vývoje zúčastnit.


Jak postupujete, aby výsledná podoba domu odpovídala vaší architektonické představě, když své představy má jistě i klient? Jaká fáze diskuse s ním byla nejobtížnější?
V rámci návrhu postupujeme vždy tak, že se snažíme najít rovnováhu mezi rozpočtem a objemem či kvalitou stavby. Pokud je rozpočet napjatý, je dobré navrhnout skromný dům a předejít zklamání při realizaci. I do skromného domu se však snažíme dostat kvalitní materiály či detaily. U chaty jsme kladli důraz na detaily oken a dveří. Celá stavba je z masivního smrkového a modřínového dřeva. To, čím jsme šetřili, byl obestavěný prostor. Prosklení chaty zaujímá téměř polovinu stěny obytného prostoru, podlaha je však ve stejné úrovni jako vnější terasa, a tím se dostáváte do kontaktu s okolní přírodou. To je moment, který nás na projektu hodně zajímal.


Jaké máte zkušenosti s řemeslnou kvalitou a prací profesí?
U chaty jsme se chtěli dostat k ceně, která by byla konkurenceschopná. Brali jsme v potaz jak obytné karavany, tak podobné projekty v zahraničí. A samozřejmě jsme měli představu i o kvalitě zpracování. V průběhu hledání dodavatele jsme naráželi na to, že měřítko stavby klade nároky na detaily i objem zakázky. Zkrátka že mnoho tradičních stavebních firem není schopno projekt za požadovanou cenu a v požadované kvalitě provést. Měřítko stavby nakonec vedlo k tomu, že celou stavbu realizovali v nábytkářské výrobě za pomoci přesných obráběcích CNC strojů. Celá stavba má díky tomu kvalitu zpracování, kterou můžete očekávat spíše u solitérního nábytku než u dřevostavby.


O kolik celková cena domu přesáhla původní přání klienta – v přibližných procentech – a v jaké položce klient obvykle nejvíce podhodnocuje náklady?
Vzhledem k tomu, že je celý projekt zamýšlen k sériové výrobě, klient věděl cenu za dům již předem. Vícenáklady se dostaly ke slovu v případě přípojek sítí a samotného zakládání – činily asi deset procent celkových nákladů. Cena za chatu byla dodržena.


Na co byste u vašeho řešení tohoto projektu zvlášť poukázal?
Konstrukce nosných stěn je z masivního překližovaného dřeva, z takzvaných biodesek neboli CLT panelů. To zajišťuje statickou únosnost, pohledový povrch vnitřních stěn i dostatečnou tepelnou izolaci. Navíc masivní dřevo je pro spoustu klientů příjemnější než standardní izolace. Jedním z hlavních cílů byla možnost stavby svépomocí a na ní navazující potřeba plochého balení. Ve složeném stavu není problém přepravovat i několik chatek najednou na velké vzdálenosti.


Byla předmětem debaty s klientem i ekologická stránka stavby, například hospodaření s vodou, energetická bilance nebo provozní náklady?
S klientem jsme řešili hlavně použití separační toalety, která od uživatele vyžaduje trochu více péče než normální splachovací záchod. Na druhou stranu však není třeba řešit další ekologické zátěže. V tomto směru jsme se chtěli vydat vstříc udržitelnosti.+


Chcete vidět celý text a 5 dalších fotografií?

Přihlaste se, zaregistrujte nebo se staňte našimi předplatiteli a zařaďte se do exkluzivního klubu fanoušků architektury.

Žijeme architekturou a jsme v kontaktu s těmi nejlepšími architekty v Česku i ve střední Evropě. Píšeme o tom, jak o architektuře přemýšlejí, a přinášíme vám stavby, které vytvářejí.

Protože na architektuře záleží!
Přidat se k předplatitelůmPřihlásit seZískat přístup