Štěrbina ve Zlíně

Pavel Mudřík architekti
Štěrbina ve Zlíně


Zlín, Česká republika

Úzký příjezd i parcela. Nachází se na kopci Příluky, za městem, na okraji zastavěné části obce, v okolí stávajících domů. Záměr – moderní dům, přehledná dispozice, kontakt s okolím, mnoho světla v interiéru, kompaktní hmota, uvnitř (a na povrchu) beton, vně dřevo a sklo.Jasně řezaná dvoupodlažní dřevěná hmota domu je umístěna paralelně s příjezdní, nezvykle úzkou komunikací. Vedle ní je položena vylehčená ocelodřevěná konstrukce přístřešku, z druhé strany jednopodlažní obytná hmota zastřešená betonovou deskou, ležící na cihlové stěně. Všechny tři části tvoří celek, funkční jednotu. Vstup do domu je krytý velkorysou ocelovou konstrukcí, současně sloužící pro krytí aut, člověk může kdykoli vyjít z domu a je chráněn.


Dispozice bez chodeb, vždy jste něčeho součástí, vždy jste také součástí vnějšího prostoru. Změny počasí vnímáte intenzivně. Lineární kompozici domu podporuje v podélné ose vysunutá dřevěná terasa, v létě zastíněna plachtovím, a dva (v budoucnu) mohutné stromy před oběma štíty. Součástí podélné kompozice je okrajová pevná zeď vystavěná z bouraných cihel , přes kterou se opírá betonová deska zastřešující obytný prostor. Zeď oboustranně přesahující půdorys cíleně vytváří polouzavřené intimní pobytové prostory. Dvě úrovně prvního podlaží reagují na příčně se svažující terén, který je mimo dům vyrovnáván betonovými bloky a kamennými zdmi. V podélné dispozici je syrové betonové schodiště uložené příčně. Obývací část s krbem je oboustranně velkoryse prosklená tak, aby bylo možné vnímat podélný rozměr pozemku. Kuchyně s jídelním stolem je bezprostředně spojena jak s obývací částí, tak s velkou terasou. Ve druhém podlaží jsou dvě ložnice v okrajových pozicích. Mezi nimi je ve společném prostoru pracovna se šatnou a následně koupelna. Otvory ve stěnách jsou promyšleny s důrazem na výhledy. Sedlová střecha mírného sklonu je přiznaná a zespodu opatřena překližkovým podbitím, shora EPDM gumou. Okna, včetně fix bezrámů jsou vynesena na líc fasády pomocí purenitových rámů. Podlahy jsou pokryty dubovými, jemně bělenými deskami, v koupelnách jsou podlahy lité PUR, v odstínech bílé. Stropy prvního podlaží nejsou omítány, syrový beton s otvory pro zapuštění žárovek je přiznaný.


Otázky pro Pavla Mudříka


Kolik času uběhlo mezi prvním kontaktem s klientem a předáním domu?
Dům jsme si stavěli pro sebe, takže jde spíš o čas mezi rozhodnutím se zabývat myšlenkou na nové bydlení a konečnou realizací. Bylo to asi pět let včetně shánění pozemku.


Jak postupujete, aby výsledná podoba domu odpovídala vaší architektonické představě, když své představy má jistě i klient? Jaká fáze diskuse s ním byla nejobtížnější?
Nejsem architekt, který považuje stavbu vlastního domu za vrchol, kam by měl soustředit veškerý um a kreativitu, aby právě zde vznikla koncentrace veškerých nabytých zkušeností. Vždy vycházím z kontextu a přiměřenosti k danému místu. Pokud bylo něco obtížné, pak jen selekce variant prostorového a objemového řešení stavby a umístění na pozemku. Řekli jsme si, co od domu očekáváme a jaké pocity zde chceme zažívat. Pozemek je disproporčně protáhlý a úzký. Chtěli jsme využít celou jeho délku tak, aby nevznikala mrtvá místa. Příjezd je z velmi úzké uličky, takže bylo nutné dostatečně řešit trajektorie. Uliční veřejný prostor je minimální, proto je nezbytná také paralelní žulová univerzální zpevněná plocha na pozemku.


Jaké máte zkušenosti s řemeslnou kvalitou a prací profesí?
Stavbu jsem koordinoval sám a všechny profese jsem najímal postupně v patřičném sledu. V našem případě kvalita řemesel byla proměnlivá, přestože jsem pracoval převážně s osvědčenými lidmi. A i když jsem se snažil všemu předcházet osobní přítomností a pro mě samozřejmou nepřetržitou přípravou, nebylo vše stoprocentní. Zakládání, svislé konstrukce, železobetony – lepší průměr. Lité akumulační podlahové vrstvy – velmi špatné. Krov a tesařské práce – nadprůměr. Velmi příjemná spolupráce na provádění dřevěné fasády, zámečnické konstrukce a vše z plechů a železa – vynikající. Stejně tak pokládka dřevěných podlah, venkovní žulové plochy a stavby venkovních kamenných stěn. Naopak dodávka dřevěných oken a montáž včetně celkové komunikace – ostudně velmi špatné. Sklenáři výborní, lité PUR podlahy také. Omítky svéráz – nadprůměr. Osazení krbu a komínu velmi spolehlivé. Pokládka EPDM Firestone na střechu – velmi spolehlivé.


O kolik celková cena domu přesáhla původní přání klienta – v přibližných procentech – a v jaké položce klient obvykle nejvíce podhodnocuje náklady?
Předpoklad nákladů byl překročen asi o dvacet procent. Evidentně nejvíce jsem podhodnotil náklady na venkovní části stavby jako opěrné kamenné stěny, vyrovnávky, zpevněné žulové plochy, dřevěné terasy a také zavěšenou dřevěnou fasádu a oplocení. Nutno ale říci, že jsem zde nechtěl dělat kompromisy.


Na co byste u vašeho řešení tohoto projektu zvlášť poukázal?
Mám radost z toho, že řešení objemové typologie vycházející z tradiční protáhlé obdélníkové hmoty bylo správné rozhodnutí, že ta vagonová hmota v tomto místě zkrátka sedí a současně upomíná na postupně mizející stavby tohoto typu v našem okolí. Dokonale se také povedlo provrtat základní hmotu prosklenými otvory, kterými vždy sdílíme kontakt s městem v údolí. Zvláště noci jsou zde parádní.


Byla předmětem debaty s klientem i ekologická stránka stavby, například hospodaření s vodou, energetická bilance nebo provozní náklady?
Stavba je z hlediska stavebněfyzikálních vlastností řešena velmi komfortně. Z krátké provozní zkušenosti potvrzuji, že minimálně polovina nákladů na vytápění se bude odvíjet od ceny dřeva. V domě jsou též využity poloakumulační podlahové vrstvy s elektrickými topnými kabely Fenix s kvalitním řízením. Máme tak dva zdroje tepla, přičemž preferujeme topení dřevem. Jižní, západní a východní fasáda je výrazně prosklena, což se pozitivně projevuje v přechodném období na přísunu sluneční energie – nehledě na kvalitní trojskla je efekt překvapivý. Ohřev TUV je zabezpečen tepelným čerpadlem vzduch/voda. Dešťové vody jsou zadržovány v retenční nádrži. Provozní náklady jsme samozřejmě řešili s ohledem na pořizovací náklady. První roky ukážou, jak správná rozhodnutí to byla.+


Chcete vidět celý text a 9 dalších fotografií?

Přihlaste se, zaregistrujte nebo se staňte našimi předplatiteli a zařaďte se do exkluzivního klubu fanoušků architektury.
Přidat se k předplatitelůmPřihlásit seZískat přístup