Park Waltrovka

TERRA FLORIDA a 2ka
Park Waltrovka


Bývalá továrna Walter/Motorlet,
Praha 5 – Jinonice, Česká republika

Veřejný park se nachází na území bývalé proslulé továrny Walter (později též Motorlet) v Praze 5 – Jinonicích. Díky použití prvků z bourané stavby i systému informačních tabulí slouží také jako trvalá připomínka slavné továrny. Podle charakteru lze park rozdělit na dvě části: liniový park, který je zcela nově vytvořen na místě bývalých továrních budov, a přírodní park na kopci, kde byl původně souvislým náletovým porostem keřů a stromů.Liniový park je pocitově rovinný (jen mírně stoupá k části parku na kopci), volně prostupuje mezi nově postavené bytové domy a je klasicky intenzivně udržován s pravidelně sekaným trávníkem, výsadbou nových stromů, keřů a velkým trvalkovým záhonem. Kvalitní vyžití tu lze najít na dětském hřišti s tématem letectví, na fitness prvcích pro dospělé, u unikátní fontány inspirované tvarem legendárního leteckého motoru NZ 60 a na pohodlných lavičkách.


Park na kopci je s převýšením 16 metrů nejvyšším místem areálu Waltrovky a je připomínkou původní přírody uprostřed nové zástavby města. Záměrně je co nejvíce ponechán přirozenému vývoji. Jako základ byly využity stávající perspektivní dřeviny, dnes doplněné domácími druhy stromů, i původní trávobylinné porosty, které jsou podpořeny nově vysetou květnatou loukou. Louka bude udržována postupným kosením, aby byla stále zachovávána část porostu pro život hmyzu a jako úkryt pro drobné živočichy.


Hlavní cesta je asfaltová, dobře průchozí, osvětlená, doplněná o lavičky v opěrné gabionové zídce. Přes vrchol parku ale vede jen přírodní cesta ze štěrkového trávníku, kolem které jsou rozmístěny přírodně laděné herní prvky, autorský industriální altán inspirovaný vrtulí motorových letadel, původní bunkr z druhé světové války a vyhlídka vytvořená na střeše nouzového východu z krytu. Jeden z herních prvků je vzpomínkou na jelena, který v porostu na kopci žil, když už továrna nefungovala.


Nově použité prvky z bourané továrny znovu ožívají ve formě landartového „hada“ a sedací zídky a schodů v přírodním amfiteátru.


Ateliér TERRA FLORIDA je autorem i všech ostatních venkovních prostorů mezi bytovými a rodinnými domy v areálu Waltrovky. Autorem venkovních prostor u administrativních budov v jižní části lokality je ateliér Jakuba Ciglera.+


Chcete vidět celý text a 10 dalších fotografií?

Přihlaste se, zaregistrujte nebo se staňte našimi předplatiteli a zařaďte se do exkluzivního klubu fanoušků architektury.

Žijeme architekturou a jsme v kontaktu s těmi nejlepšími architekty v Česku i ve střední Evropě. Píšeme o tom, jak o architektuře přemýšlejí, a přinášíme vám stavby, které vytvářejí.

Protože na architektuře záleží!
Přidat se k předplatitelůmPřihlásit seZískat přístup