Nový dům se starým mlýnem

RDTH architekti


Nový dům se starým mlýnem


V Opatové nad Váhom v Trenčíně stál u potoka nad kostelem starý mlýn. Architekti ze studia RDTH zde navrhli dům s respektem vůči práci předchozích generací. Na půdorysu původních kurníků a kůlen tak vznikla novostavba, která však působí, jako by tu stála odjakživa.Pozemek, kde dům stojí, má komplikovaný tvar. Jeho velkou část zabírá mlýn a jeho pozdější dostavby. Nehodnotná zemědělská stavení u potoka byla odstraněna a výsledkem se stala usedlost tvořená třemi hmotami: částečně zachovaným mlýnem, novostavbou rodinného domu, jež se přimyká k potoku, a zastřešením parkovacích stání, které oba objekty spojuje. Mezi těmito třemi hmotami vznikl příjemný, částečně uzavřený prostor zahrady a dvora.


Objekt mlýna byl příliš cenný na to, aby byl zdemolován, ale příliš veliký na to, aby mohl být kompletně zrekonstruován. Proto z něj zůstala zachována jen jeho nejstarší část a fragment obvodové zdi novější dostavby. Tato stěna s oknem z exteriéru do exteriéru je torzem. Vytváří unikátní atmosféru svou povahou a vztahem k novým a původním objektům. Zachovaná část bývalého mlýna získala nové využití – slouží jako místo k setkávání i k práci. Do obvodové stěny mlýna bylo vsazeno nové čtvercové bezrámové okno, které otevírá nový průhled na dvůr i do okolí. Podlaha přízemí je zcela nová. Jde o masivní betonovou desku zdobenou strukturou vybroušených kamínků a jemnými vlásečnicovými trhlinami. Tato podlaha bude s mlýnem dál stárnout. Na fasádu mlýna nahodil fankou starý zednický mistr vápenocementovou maltu. Střechu bylo nutné i s krovem kompletně vyměnit. Mlýn, nový dům i zastřešení parkování jsou zakryty stejnou pálenou taškou.


Díky třem nestejným, na sebe navazujícím sedlovým střechám vzniká v domě prostorová pestrost a umožňuje obyvatelům zažívat přechody z menších spojovacích a užitkových prostor do někdy překvapivě velkých, otevřených pobytových místností. Novostavba kontrastuje s historickým objektem mlýna téměř minimalistickou estetikou. Stěny a stropy jsou bílé, hladké, pouze v některých neopláštěných plochách prozrazují, že konstrukce domu je tvořena dřevěnými CLT panely. Na podlaze je jednobarevné linoleum. Fasáda je obložena modřínem, a to i před okny do ulice, kde jsou její časti otvíravé. Dům je zateplen silnou vrstvou dřevovláknité izolace. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, jehož hospodárnost výrazně zvyšuje rekuperační technologie.


Zastřešení parkovacích stání nesou subtilní ocelové sloupy podpírající dlouhé lepené nosníky, které sahají od domu až k mlýnu. Do nich je vetknutý mohutný krov s ležatou stolicí. Tato otevřená tesařská konstrukce se sama o sobě stává esteticky významnou součástí celé usedlosti. Je dimenzována tak, aby v budoucnu bylo možné provést na vazné trámy dostavbu další pobytové části domu. Mezi parkovacími stáními je umístěn jednoduchý objekt, opláštěný poloprůhledným tahokovem, jenž slouží jako sklad zahradního náčiní a kol.


Okrasné jabloně, vrby u potoka či mohutný ořešák před mlýnem se v budoucnu, až narostou, stanou důležitou součástí charakteru tohoto nového venkovského stavení.+

Kredity


Nový dům se starým mlýnem
Místo: Trenčín-Opatová, Slovensko
Ateliér: RDTH architekti
Autoři: René Dlesk, Tamara Kolaříková
Projekční tým: Tomáš Oriešek, Ján Madura
Spolupráce: Land05 / Martina Forejtová (krajinářské řešení, zahrada); Rudolf Babulík, Jan Čadílek, MIRHAUS (konstrukční řešení); MIRHAUS (generální dodavatel)
Projekt: 2016–2017
Realizace: 2022
Zastavěná plocha: 160 m² rodinný dům, 95 m² parkovací stání, 65 m² mlýn
Hrubá podlahová plocha: 228 m² rodinný dům, 108 m² parkovací stání, 122 m² mlýn
Užitná plocha: 190 m² rodinný dům, 83 m² parkovací stání, 81 m² mlýn
Plocha pozemku: 1 173 m²
Foto: Filip Beránek, Mário Puškarev (dron)

Sdílet
Facebook