Administrativní okrsek Bad Kissingen

Steimle Architekten


Administrativní okrsek Bad Kissingen


Zasadit moderní architekturu do historického centra živelně rostlého evropského města bývá pro architekty výzvou. Německé studio Steimle Architekten vsadilo v návrhu rozšíření městského úřadu na jasnou figuru dvou propojených kvádrů, do jejichž plánů propsalo vizuální osy navazujících křivolakých ulic.Lázeňská historie severobavorského města Bad Kissingen sahá daleko do minulosti. Po promenádě se zde procházela vybraná německá společnost a do historické mapy se město zapsalo mimo jiné i jako dějiště neúspěšného atentátu na Otto von Bismarcka, budovatele sjednoceného Německa, který byl spáchán v roce 1874.


Historický odkaz


Nová přístavba městského úřadu, jež se nachází nedaleko radnice pocházející z 18. století, reaguje na stávající, silně historický městský prostor. Jasně vyjádřená forma budovy s řadou výklenků a zákoutí v parteru a skulpturálně pojatá víceúrovňová hmota přirozeně zasazují novou stavbu do bezprostředního sousedství původních budov a typických křivolakých uliček, které se občas rozšiřují do malých náměstí.


Schéma městské struktury a objemy stávajících budov se staly pro nový návrh klíčovými referencemi. Fasády z pohledového betonu a agregátů pískovce přirozeně odkazují na materiál okolních budov.


Parter nového objektu pracuje s nepatrně zapuštěnou ubíhající fasádou a je jasně oddělen od zbylé hmoty domu. Další citaci okolního historického stavebního vývoje představují vertikální průzory ve fasádě v úrovni ulice. Obzvláště při pohledu z radničního náměstí netvoří přístavba masivní zástavbu ani monumentální formu, vyvážená artikulace a měřítko dovolují nové architektuře stát se přirozenou součástí města.


Přednáškový a shromažďovací sál v přízemí se přímo přimyká k hlavnímu vchodu. Na fasádě je jasně čitelný díky velkorysému prosklení, které lze plně otevřít a prostor tím příležitostně propojit s exteriérem.


Čtyři fasády


Centrálně umístěné vertikální komunikační jádro přímo navazuje na lobby. Ve vyšších patrech jsou k němu přimknuty servisní prostory a zázemí budovy. Architekti kladli důraz na maximální možné zkrácení interiérových chodeb, které díky velkorysým oknům na svých koncích navazují na vizuální osy města. Kanceláře jsou umístěny po celém obvodu budovy, což má za důsledek to, že novostavba prakticky nemá zadní ani přední fasádu a dokáže s městem komunikovat všemi směry.


Jednoduše a elegantně navržená přístavba přirozeně zapadá do městské krajiny, umně se prolíná s rozmanitou strukturou města, a přesto se prezentuje jako nová stavba promlouvající současným architektonickým jazykem.


Otázky pro Thomase SteimlaV interiéru vašeho projektu v Bad Kissingenu jste použili relativně velké množství tvrdých odrazivých ploch. Jak jste dosáhli žádoucí akustické pohody?

Akustika je pro uživatele a také návštěvníky budovy přirozeně jednou z nejdůležitějších věcí. Z tohoto důvodu jsou kanceláře vybaveny akusticky účinnými podhledy. V konferenční místnosti jsou navíc na stěnách připevněny speciální akustické prvky. Po dohodě s klientem a také stavebním fyzikem jsme na chodbách od dalších akustických opatření upustili, a sice ve prospěch požadovaného estetického vzhledu. Tím se nám podařilo dosáhnout vzrušujícího kontrastu mezi hladkými betonovými povrchy a prvky z dubového dřeva, které se objevují u dveří a oken.

Okna na koncích chodeb jsou zarovnána do stejné úrovně s fasádou. Má to nějaký speciální důvod, nebo jde jen o estetický detail? Museli jste kvůli tomu řešit nějaké konstrukční problémy?

Chtěli jsme vizuálně odlišit okna, která ústí do kanceláří, od těch, která jsou umístěna na konci chodeb. Chodby navazují na vizuální osy historického centra, proto pro nás bylo důležité, aby se tato skutečnost propsala i na fasádu. Konstrukčně je tento detail řešen dvěma okenními prvky. Ten první je umístěn do stejné hloubky fasády jako okna ústící do kanceláří a má funkci klasického zasklení. Druhý prvek je předsazen do líce fasády a má mimo jiné i funkci ochrany před sluncem.


Jaký trend v oblasti stavění administrativních budov v současné době v Německu převládá?
V návaznosti na realizaci našich projektů žádný specifický trend nevidíme. Naše projekty vždy reflektují daný kontext a specifické podmínky prostředí, ve kterém vznikají. Snažíme se jasně formulovat figury jednotlivých objemů budov a pracovat pouze s několika dobře vybranými a kompatibilními materiály. Přesto si lze všeobecně všimnout, že se u výstavby administrativních budov čím dál více začíná prosazovat dřevěná konstrukce na úkor betonové.+


Chcete vidět celý text a 5 dalších fotografií?

Přihlaste se, zaregistrujte nebo se staňte našimi předplatiteli a zařaďte se do exkluzivního klubu fanoušků architektury.
Přidat se k předplatitelůmPřihlásit seZískat přístup