Publikovaná čísla


<>

BETON

INTRO 22 – 2023 – ŘÍJEN

V tomto čísle najdete například rozhovor s architekty z chilského ateliéru Pezo von Ellrichshausen nebo s architektem Ivanem Kroupou, který se stal v letošním roce vítězem ceny Architekt roku. Dále se můžete těšit na spoustu inspirativních staveb, informace o ultravysokohodnotném betonu (UHPC), ze kterého vznikla například Štvanická lávka spojující Holešovice a Karlín, a mnoho dalšího.

Formát vydání 225 × 285 mm, rozsah 144 stran
Vytištěno na nenatíraný ofsetový papír
Jazyk vydání čeština
Cena 229 Kč / 11,9 €


Cena s DPH
EDITORIAL

Přátelé,
toto vydání „betonového“ INTRA vyšlo na podzim roku 2023. A musím říci, že od září se toho děje opravdu hodně. Nejhorší je totiž pocit sebeuspokojení a stagnace, a proto jsme v našem malém týmu přistoupli ke dvěma dosti zásadním krokům. Vedle přípravy tradičních čísel časopisu jsme se rozhodli od letošního roku udělovat Cenu časopisu INTRO. A druhou novinkou je naše účast na Designbloku.

Ale popořadě. V tomto vydání časopisu najdete mimo jiné dvě vynikající stavby z českého prostředí. Jednou je Štvanická lávka přes Vltavu v Praze a druhou lošanský Památník tří odbojů v rodném statku bratří Mašínů. (A prosím, čtěte i texty.) Vedle jejich kvality je v nich přítomna jistá neopakovatelnost, což je na jednu stranu benefit, na druhou však závazek. Myslím, že oboje autoři zvládli skvěle.

A teď již k ceně INTRA. Za šest let činnosti jsme publikovali sedm desítek ­českých, respektive slovenských realizací (se světem jich je téměř tři sta). A právě z těch česko-slovenských, přesněji z jejich zúženého výběru, jsme interním otevřeným hlasováním zvolili 12 nomi­nantů, tedy 12 ještě o krapítek pozoruhodnějších děl. A naopak jsme z nominace vyřadili práce členů naší redakční rady, abychom zachovali maximální objektivitu. Vybrané stavby jsme osobně viděli. Nakonec Petr Volf napsal tak přesvědčivé zdůvodnění k parku Zdeňka Kopala v Litomyšli od Evy Wagnerové a společnosti ENVICONS, že jsme nemohli jinak než cenu této krajinářské realizaci a jejím autorům udělit. Vyhlašování a předávání ceny proběhlo 12. září 2023 v rámci akce Architekt roku v již proslulém pražském CAMP. Ocenění tvůrci dostali sklené „íčko“ (první písmeno našeho názvu), které navrhla a u novoborských a s nimi spřátelených sklářů nechala vyrobit Tereza Šváchová. Na poslední straně časopisu v rubrice INTRO online je QR kód, jehož prostřednictvím se můžete podívat na krátký film o jeho výrobě.

Druhou zmiňovanou novinkou je účast časopisu INTRO na Designbloku. Na třech stojanech, které jsou součástí expozice podle návrhu – opět – Terezy Šváchové, jsme vystavili všechna vydání časopisů, která jsme od roku 2016 publikovali. Takže návštěvníci přehlídky měli jedinečnou příležitost vidět všech 27 dokonalých obálek pohromadě, přehled krásné grafiky a především kvalitního obsahu. Do stánku mířily desítky a desítky hostů, kteří brali časopisy do ruky, usedali na lavici a četli si. A samozřejmě jsme s nimi také mluvili. Byly to krásné rozhovory. A to nás ještě na konci listopadu čekají INTRO TALKS (sledujte naše platformy) a v prosinci poslední letošní vydání časopisu s tématem Energie…

Doufám, že vás nabije pozitivním myšlením také listování tímto vydáním časopisu, a přeji si, abychom se všemi zmíněnými způsoby setkávali znovu a znovu i nadále.
Martin Verner, šéfredaktor


+číst více
1/ Editorial

4/ Úvodní slovo

6/ Štvanická lávka

16/ Rozhovor s architekty z ateliéru Pezo von Ellrichshausen

22/ Casa Luna v Chile

30/ Památník tří odbojů

38/ Informační centrum Santería

44/ Materiál UHPC

50/ Zahraniční inspirace

52/ Romantický bunkr

60/ Kancelářská farma uprostřed města

66/ Galerie Liljevalchs+

76/ Výletní zastavení na kopci

84/ Park Genbudo

90/ Rozhovor s Ivanem Kroupou

94/ Betonový stan

100/ Námestie s mestským hradom v Stropkove

104/ Nepříjemná paměť v betonu

106/ Betonový most, který neměl být betonový

110/ Zápisky lovce domů

112/ Péče o autorská práva

114/ Materiály a technologie

144/ INTRO online